2016-08-16 Björn Eliasson

Banändring

Hej alla Grevaloppsvänner!
För att kunna erbjuda ett säkert arrangemang för alla parter så har tävlingsledningen beslutat sig för att byta håll på banan. Vi kommer alltså att köra varvet medurs istället. I övrigt så är bansträckningen identisk sånär som ett parti mitt på med sprängsten som kommer att utgå. Startloopen kommer dock att vara kvar. Bankartan kommer snarast att uppdateras.
mvh
Loppledningen